Reklam, webb & produktion

Du kan se oss som ett gäng kreativa vildhjärnor skolade i industriell produktion och produktutveckling. MGNS gillar utmaningar och kan vara den kreativa partner utanför din egen organisation som ser dina problem från ett annat håll.

MGNS - en del av Tanum Invest AB

Reklambyrån MGNS är i dag ett varumärke inom investmentbolaget Tanum Invest AB. Inom bolaget förekomer även radioproduktion, fönsteruppgradering, fastighetsförvaltning och handel med bland annat trävaror. Sammanlagt sysselsätter Tanum Invest 13 personer i Strömstad och Tanums kommun. 

test